Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Цветник, Читанка за 8. разред основне школе, представља савремено наставно средство применљиво у различитим видовима наставе и погодно за самосталан ученички рад. Сви дигитални садржаји креирани су циљано за реализацију наставе језика и књижевности и према исходима предвиђеним програмом предмета. Интерактивни садржаји овог уџбеника структурирани су на начин који претпоставља динамику наставног часа и поступност процеса учења и откривања. Они су конципирани тако да подстичу разноврсне мисаоне процесе и знања ‒ од запамћивања до оних сложенијих попут синтезе и креирања. 

Нарочита пажња посвећена је повезивању знања међу предметима и унутар истог предмета. Томе доприносе едукативни филмови, уметничке интерпретације књижевних текстова у аудио-записима, као и бројне галерије слика које, поред предочавања и илустровања појмова, времена, ликова и уметничких дела, такође и проширују хоризонте истраживања и постављају пред ученика конкретне проблемске задатке о којима треба даље промишљати. Користећи све предности своје дигиталне форме, овај уџбеник на пријемчив и модеран начин растаче богатство мириса најрепрезентативнијих цветова из књижевне баште и приближава их свету данашњег осмака.

Узорци

Прикази екрана