Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК је уџбеник у дигиталном формату, по структури и садржају идентичан штампаном уџбенику, обогаћен мултимедијалним садржајима који представљају додатак основном тексту. Мултимедијални садржаји јасно су означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције. Кретање кроз садржаје веома је лако и једноставно захваљујући јасној навигацији и алаткама. Основни текст комбинован са филмовима, анимацијама, видео приказима, галеријама слика и задацима, омогућава лако савладавање градива и брже достизање исхода учења. 

Узорци

Прикази екрана