Опис

Е-УЏБЕНИК Свет око нас 2 садржи материјале реномираних иностраних продукцијских кућа, прилагођене нашим потребама и нашем говорном подручју.

Многобројне 2D анимације са интересантним цртаним ликовима, визуелно ће приближити ученицима теме као што су гледање на сат, календар, повезаност села и града и друге.

Атрактивни задаци са тродимензионалним моделима за рељеф и површинске воде послужиће и као својеврсни подсетници на то који су најважнији делови рељефа, а богате галерије фотографија ученицима ће бити од користи при разумевању датог градива.

Узорци

Прикази екрана