Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК је у потпуности усклађен са новим Планом и програмом наставе и учења и подељен је на два дела. 

Уџбеник обухвата следећа поглавља:

1. Рељеф и воде краја

2. Оријентација у времену и простору

3. Култура живљења

4. Прошлост

5. Нежива природа

6. Животне заједнице

7. Кретање

8.  Материјали

Дигитални уџбеник за Свет око нас представља комбинацију основног градива уџбеника и додатних материјала, који садржај обогаћују и којима се лако приступа преко јасно означених иконица датих на свакој страни.

Додатни материјали основном тексту уџбеника су многобројни филмови, анимације, интерактивни задаци и галерије фотографија, који ће свима онима који га користе, свакако олакшати усвајање градива и неке, наизглед компликоване појмове, визуелно објаснити на једноставан начин.

Узорци

Прикази екрана