Опис

Е-УЏБЕНИК Природа и друштво 3 је у потпуности усклађен са новим Планом и програмом наставе и учења.

У изради е-уџбеника коришћени су материјали реномираних иностраних продукцијских кућа, прилагођени нашим потребама и нашем говорном подручју. 

Едукативни филмови, снимљени су са признатим стручњацима из тих области. 

Многобројне анимације са интересантним цртаним ликовима, визуелно ће приближити ученицима теме као што су елементарне непогоде, делови дана, правила понашања у дому, насељу, школи…

Основно градиво, обогаћено наменски снимљеним филмовима, анимацијама и интерактивним задацима, представља нов приступ учењу и олакшава усвајање градива.

Узорци

Прикази екрана