Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК је у потпуности усклађен са новим Планом и програмом наставе и учења и подељен је на два дела. 

Уџбеник обухвата следећа поглавља:

1. Природне и друштве одлике Србије,

2. Човек - природно и друштвено биће,

3. Прошлост Србије,

4. Материјали.

Дигитални уџбеник Природа и друштво 4 представља комбинацију основног градива уџбеника и додатних материјала, који садржај обогаћују и којима се лако приступа преко јасно означених иконица датих на свакој страни.

Додатни материјали основном тексту уџбеника су многобројни филмови, анимације, интерактивни задаци и галерије фотографија, који ће свима онима који га користе, свакако олакшати усвајање градива и неке, наизглед компликоване појмове, визуелно објаснити на једноставан начин.

Узорци

Прикази екрана