Опис

Е-УЏБЕНИК Информатика и рачунарство 5 ученицима нуди да на забаван и оригиналан начин усвајају теоријска и практична знања и стекну самосталност у раду, а наставници на једном месту добијају све што им је потребно за извођење квалитетног и испуњеног часа.

Иако садржи исти ауторски текст, е-уџбеник је по много чему другачији од штампаног уџбеника. Садржај је интерактиван и организован у различите мултимедијалне додатке, од галерија слика преко видео-туторијала и клипова, до интерактивних питања и задатака. Управо захваљујући овој интерактивности ученици могу сами да процене своја постигнућа и добију одговарајуће смернице за даљи рад.

Е-уџбеник одговара модерној, динамичној и креативној настави, а ученицима омогућава да на одговарајући начин, кроз интеракцију и мултимедију, стекну основне елементе дигиталне писмености.

Узорци

Прикази екрана