Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Техника и технологија 6 прати садржаје штампаног уџбеника и употпуњује их разноврсним електронским додацима.

Лекције у уџбенику обогаћене су едукативним филмовима, великим бројем фотографија, шема и приказа који олакшавају разумевање градива и уопште процес учења.

Мултимедијални додаци прилагођени су скоро свим стиловима учења, а посебно осмишљене делове уџбеника чине и материјали који припремају ученике за часове практичног рада и рада на рачунару.

Интересантни и садржајни едукативни филмови развијају код ученика заинтересованост за теме које се обрађују у оквиру предмета Техника и технологија. Развијање креативности, способности самоевалуације и процене сопственог знања олакшано је великим бројем интерактивних задатака и квизова. Ти задаци и питања, осим процене, нуде ученицима и могућност корекције наученог.

Узорци

Прикази екрана