Опис

Е-УЏБЕНИК Информатика и рачунарство 6 ученицима омогућава атрактивно, занимљиво и динамичано упознавање са новим градивом, а наставницима информатике и рачунарства лакшу и квалитетнију реализацију наставе.

Концепт, садржај и техничке могућности е-уџбеника нуде интерактивно усвајање градива, а уз богат мултимедијални садржај ученици могу боље разумети и лакше овладати новим садржајима. Велики број задатака помаже ученицима да провере степен усвојеног градива, при чему се одмах добија повратна информација о успешности.

Овај уџбеник нове генерације наставнику обезбеђује бољи квалитет наставе, а ученицима олакшава учење чинећи га богатијим, креативнијим и занимљивијим. 

Узорци

Прикази екрана