Опис

Е-УЏБЕНИК је уџбеник у дигиталном формату у коме се за приказ садржаја користе они облици мултимедије који на најбољи могући начин доприносе његовом разумевању и усвајању од стране ученика. За разлику од дигиталног уџбеника, филмови, анимације, аудио и видео материјали, као и други облици мултимедија, нису додатак већ интегративни део уџбеника. Организација садржаја није праволинијска већ подсећа на кретање по веб-у – садржаји се приказују у посебним прозорима. Ученик тако сам бира начин на који ће му одређена тема бити презентована.

 

Е-уџбеник је у потпуности прилагођен модерној, динамичној и креативној настави, те се као такав може свакодневно користити у наставном процесу као подршка савременом наставнику.

Свака страна е-уџбеника је методички разложена целина која наставнику, постепено, корак по корак, пружа могућност да на различите начине усмерава своје ученике ка дефинисаним исходима постигнућа.

Узорци

Прикази екрана