Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Информатика и рачунарство 8 омогућава да се ученици на атрактиван, занимљив и динамичан начин упознају са новим градивом, а наставницима информатике и рачунарства лакшу и квалитетнију реализацију наставе.

Концепт, садржај и техничке могућности дигиталног уџбеника нуде интерактивно усвајање градива, а уз богат мултимедијални садржај ученици могу боље разумети и лакше овладати новим садржајима. Велики број интерактивних задатака помаже ученицима да провере степен усвојеног градива, при чему се одмах добија повратна информација о успешности. Својом разноврсношћу задаци додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива.

Сложени и за ученике захтевни садржаји приказани су тако да олакшавају учење, припремају ученике за самосталан рад у предвиђеним програмима на рачунару, безбедно коришћење интернета и друго.

Узорци

Прикази екрана