Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК за српски као нематерњи језик, прилагођен је програмима А и Б, односно ученицима хомогене и хетерогене језичке средине, и обогаћен аудио записима дијалога из лекција. Поред тога, у оквиру лекција налазе се и аудио записи песама које могу бити згодне за обраду на часу и у складу су са темом која се обрађује у лекцији. На почетку сваке лекције у уџбенику дата је слика великог формата, потом се тема разлаже на мање целине у облику стрипа, а након тога следе задаци у вези са лекцијом, комуникативне вежбе и вежбе за увежбавање предвиђеног граматичког садржаја.

Са својим догодовштинама у школи, код куће, на игралишту, у продавници, ученике упознају њихови вршњаци – Филип и Софија, а прати их помало намргођена млађа сестра Јасна.

Узорци

Прикази екрана