Опис

Е-УЏБЕНИК Математика 1 у потпуности је усклађен са новим Планом наставе и учења за први разред и подељен је на четири дела.

У овом уџбенику заступљене су све лекције које постоје и у штампаном уџбенику и он се може самостално користити у настави.

Оно по чему се разликује од штампаног уџбеника јесте начин организације материјала, па је кретање кроз лекције у овом уџбенику налик кретању по веб-у, где се садржаји отварају у посебним прозорима. 

Све лекције у е-уџбенику богате су разноврсним интерактивним задацима, који подразумевају бојење, превлачење, попуњавање табела, повезивање. У свим задацима налазе се ознаке у виду звездица. Уколико се успешно и до краја реши сваки захтев, у задатку ће се попунити све звездице и добиће се повратна информација о томе колико је ученик успешно решио задатак.

Поред писаних налога, за сваки задатак постоји и звучни запис, како би ученици који још увек нису у потпуности савладали читање разумели на који начин треба решити задатак.

У поједине лекције уврштене су наменски направљене анимације, које доприносе динамичности садржаја, али и бољем разумевању одређених појмова. 

Узорци

Прикази екрана