Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК за српски као нематерњи језик, прилагођен програмима А и Б, односно ученицима хомогене и хетерогене језичке средине, сада је обогаћен и аудио записима дијалога из лекција. На почетку сваке лекције у уџбенику дата је слика великог формата у вези са лекцијом и она садржи предвиђену нову лексику. Те нове речи које треба да се усвоје снимљене су као аудио запис. Потом се тема разлаже на мање целине у виду стрипа, а након тога следе задаци у вези са лекцијом, комуникативне вежбе и вежбе за увежбавање предвиђеног граматичког садржаја. Кроз цео уџбеник, ученике води пас Срећко, кућни љубимац главних ликова, Дениса и Саре.

Узорци