Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК за српски као нематерњи језик задражава форму штампаног уџбеника али је у дигиталном издању обогаћен аудио-записима.

Уџбеник је прилагођен програмима А и Б, односно ученицима хомогене и хетерогене језичке средине.

На почетку сваке лекције, и А и Б програма, налазе се иконице, кликом на које се пуштају снимљени записи текстова.

Након тога следе задаци у вези са лекцијом, комуникативне вежбе и вежбе за увежбавање предвиђеног граматичког садржаја, а на крају сваке лекције налазе се додатни текстови који ће ученицима оплеменити градиво и учинити га занимљивијим.

Кроз цео уџбеник ученике води таблет-Оливер Таблетић који припада главним јунацима.

Узорци

Прикази екрана