Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Читанка за српски као нематерњи језик у потпуности се ослања на штампано издање овог уџбеника. Прилагођен је програму А за ученике у хомогеној језичкој средини и програму Б за ученике у хетерогеној средини. 

За поједине текстове у Читанци, према избору аутора, снимљени су аудио записи, тако да ће ученици бити у прилици да чују како звуче неки тежи текстови када се правилно изговарају на српском језику.

Водич кроз Читанку је Мољко Клетић, мољац који воли да грицка знање из књига. Он води ученике кроз Читанку објашњавајући им садржину, обраћајући им се и постављајући им питања.

Узорци

Прикази екрана