Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК за српски као нематерњи језик има структуру и садржај штампаног уџбеника, али пружа могућност коришћења додатних аудио-записа.

Уџбеник је написан по важећим програмима за хомогену и хетерогену средину (А и Б програм).

Уз поједине задатке у овом уџбенику налазе се звучни записи помоћу којих ученици увежбавају и унапређују вештине слушања и разумевања српског језика.

Звучним записима се једноставно приступа кликом на иконицу која је постављена поред задатка, a ученици могу да их преслушавају и на часу са наставницима и самостално код куће, без помоћи одраслих. 

Узорци

Прикази екрана