Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК музичке културе за први разред на модеран, креативан и динамичан начин уводи ученике у свет нових сазнања. Садржај је у потпуности ослоњен на штампану верзију уџбеника, али је обогаћен додатним функцијама за учење и проверу знања.

Највећи проценат дигиталних садржаја чине аудио-снимци нумера за певање и слушање. Композиције се више не морају тражити на списку нумера и пуштати са компакт-диска, већ наставници једноставним кликом на иконицу смештену на страни на којој се налазе литерарни и нотни текст, пуштају аудио-снимак. Поред аудио-снимака, у дигиталном уџбенику заступљени су интерактивни задаци, галерије фотографија, као и аудио-галерије у којима се може чути звук појединих инструмената. Разноврсним анимацијама, кроз разговор анимираних јунака и кратке, наменски писане песме, ученицима су приближена значења термина гласно-тихо, високо-дубоко, дуже-краће, брзо-споро. У дигиталном уџбенику налазе се и анимације бројалица – извођења пулса, сваке појединачне деонице у оквиру аранжмана, као и заједничког извођења аранжмана. Анимације бројалица се могу на часу и утишати, како би их деца могла изводити уз праћење визуелног приказа.

Употреба дигиталног уџбеника има посебну вредност у првом разреду, када процес описмењавања још увек траје, јер налоге изговара наратор, те могу са лакоћом да их прате и деца чија способност читања још увек није на довољно високом нивоу.

Узорци

Прикази екрана