Опис

Е-УЏБЕНИК Свет око нас 1 је у потпуности усклађен са новим Планом и програмом наставе. У изради е-уџбеника коришћени су материјали реномираних иностраних продукцијских кућа, прилагођени нашим потребама и нашем говорном подручју. У домаћој продукцији наменски су направљени филмови са извођењем најважнијих огледа из уџбеника, у сарадњи са ученицима и учитељима једне београдске школе. Едукативни филмови о очувању здравља, као што су правилна исхрана, правилно прање зуба и руку, снимљени су са признатим стручњацима из тих области. Многобројне анимације са интересантним цртаним ликовима, визуелно ће приближити ученицима теме као што су елементарне непогоде, делови дана, правила понашања у дому, насељу, школи…

Основно градиво, обогаћено наменски снимљеним филмовима, анимацијама и интерактивним задацима, представља нов приступ учењу и олакшава усвајање градива.

Узорци

Прикази екрана