Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Техника и технологија 5 задржава исту форму и садржај као и штампани уџбеник, али је обогаћен мултимедијалним садржајима који су јасно означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције.

Садржи различите типове интерактивних задатака, помоћу којих се остварују исти исходи као и у штампаном уџбенику. Задаци својом разноврсношћу додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива. Корисник одмах након завршеног задатка добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио дати задатак.

Основни текст обогаћен је документарним филмовима страних продукцијских кућа, који су преведени и прилагођени српском језику, анимацијама, видео-приказима и галеријама слика.

Додатни садржаји поспешују наставни процес и доступни су свим ученицима и наставницима.

Кретање кроз садржаје у овом уџбенику је једноставно, а кориснику су доступне и опције као што су обележавање текста и остављање коментара.

Узорци

Прикази екрана