Опис

Е-УЏБЕНИК за предмет Техника и технологија представља нов приступ дидактичко-методичком обликовању материјала. Кретање кроз лекције у овом уџбенику налик је кретању по веб-у – садржаји се отварају у посебним прозорима.

Заступљене су све лекције које постоје и у штампаном уџбенику, па се може самостално користити у настави. Оно по чему се разликује од штампаног уџбеника јесте начин организације материјала. Поред тога, свака лекција у е-уџбенику обогаћена je атрактивним мултимедијалним и интерактивним додацима.

Е-уџбеник садржи различите типове интерактивних задатака, помоћу којих се остварују исти исходи као и у штампаном уџбенику. Својом разноврсношћу ови задаци додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива. Корисник одмах по завршетку добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио дати задатак.

Основни текст обогаћен је документарним филмовима страних продукцијских кућа, који су преведени и прилагођени српском језику, анимацијама, видео-приказима и галеријама слика.

Додатни садржаји поспешују наставни процес, подстичу савремену и истраживачку наставу. 

Узорци

Прикази екрана