Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Техника и технологија за 8. разред прилагођен је природи предмета и у потпуности омогућава остваривање исхода наставе и учења за овај предмет.

Дигитални уџбеник олакшава учење теоријских садржаја, помаже припрему ученика за часове практичних вежби и омогућава утврђивање и проверу знања с брзом повратном информацијом о нивоу усвојености садржаја лекције. Заступљене су све лекције које постоје и у штампаном уџбенику и може се самостално користити у настави.

Дигитални уџбеник Техника и технологија 8 садржи различите типове интерактивних задатака. Својом разноврсношћу ови задаци додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива, а ученик одмах добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио дати задатак.

Основни текст обогаћен је документарним филмовима страних продукцијских кућа који су преведени и прилагођени српском језику, анимацијама, видео-приказима и галеријама слика.

Додатни садржаји поспешују наставни процес, подстичу савремену и истраживачку наставу.

Узорци

Прикази екрана